Firma jCharge Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „jCharge – hybrydowa stacja do ładowania małej elektromobilności z blokadą pojazdów prywatnych na czas ładowania i bateriomatem do wymiany i ładowania akumulatorów” nr POPW.01.01.02-18-0060/22 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Projekt dotyczy rozwoju oferowanych przez firmę, będących wynikiem procesu inkubacji, uniwersalnych stacji ładowania małej elektromobilności dla nowoczesnych i ekologicznych miast w których działają systemy wynajmu hulajnóg, rowerów i skuterów elektrycznych.

Celem projektu jest uzyskanie stabilnego rozwoju nowego przedsiębiorstwa, mającego siedzibę na obszarze Polski Wschodniej oraz skuteczne wdrożenie efektu projektu. Osiągnięcie celu będzie możliwe w wyniku pozytywnego przeprowadzenia prac rozwojowych dotyczących wdrożenia dodatkowych funkcjonalności do stacji ładowania jcharge.

Celem projektu jest rozwiązanie nawarstwiających się problemów związanych ze stosowaniem urządzeń transportu osobistego w miastach:

– problem z ładowaniem pojazdów takich jak hulajnogi i rowery elektryczne, a w perspektywie również innych urządzeń,
– brak stacji ładowania UTO w tym z możliwością blokowania prywatnych urządzeń na czas ładowania.
Planowane efekty: Dzięki realizacji projektu możliwe będzie wyjście z ofertą do podmiotów prywatnych (biurowce, galerie handlowe, hotele).

Wartość Projektu: 1 064 565.00 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 904 880.25 PLN